Aanmelden

Om voor opname in Hospice Ede  in aanmerking te komen  heeft  men een korte levensverwachting,een prognose van  minder dan 3 maanden nodig. Om hierover duidelijkheid te krijgen wordt door de coördinator contact gezocht met de huisarts of behandelend specialist van betreffend cliënt. In sommige gevallen wordt de cliënt thuis bezocht door de  wijkverpleegkundige of coördinator.
In ons hospice zijn ook mogelijkheden voor respijtzorg. Onder respijtzorg verstaan wij een tijdelijke opname voor symptoomanalyse of een tijdelijke opname ter ontlasting van de mantelzorger.

Voor vragen over aanmelden kunt u telefonisch contact opnemen met de coördinator of dienstdoende verpleegkundige bij voorkeur tijdens kantoortijden.

Een sfeervol thuis in de laatste levensfase