Welkom in De Olijftak

Visie en missie van Hospice Ede ‘De Olijftak’

Als een ernstig zieke thuis niet meer verzorgd kan worden, biedt Hospice Ede ‘De Olijftak’ adequate palliatieve zorg voor mensen in de laatste fase van hun leven. In een huiselijke omgeving kunnen zij zich, samen met hun naasten, op hun eigen wijze voorbereiden op het naderend afscheid van elkaar en van het leven.

Respect, aandacht en geborgenheid zijn de kernwaarden in het Hospice Ede. Hospice Ede maakt deel uit van Stichting Bethanië en deelt met Bethanië, dat de Bijbel grondslag is voor beleid en werken in de zorg. Vanuit de Bijbelse opdracht tot naastenliefde wordt zorg verleend aan alle gasten, ongeacht hun achtergrond, geloofsovertuiging of geaardheid. Aan ieder, die zich als gast meldt, hoe beschadigd of zorgbehoevend ook, zal de zorg en liefde gegeven worden die nodig is. De zorg in Hospice ‘De Olijftak’ richt zich op lichaam en geest en op relaties.Er is ruimte voor naasten om te participeren in alle zorg voor de gast. De zorg is er ten allen tijde op gericht lijden waar mogelijk te voorkomen of lijden te verzachten.

Er wordt in Hospice Ede ‘De Olijftak’ niet bewust levensverkortend of levensverlengend gehandeld. De keuzes van gasten rondom het levenseinde worden gerespecteerd, maar in het medisch-ethisch handelen hanteert de hospice zijn eigen grenzen. Dat houdt in, dat er niet wordt meegewerkt aan het actief uitvoeren van euthanasie. Mensen met een euthanasiewens zijn wel welkom en zullen respectvol begeleid worden. Als echter concreet gevraagd wordt om actief tot uitvoering van euthanasie over te gaan, zullen er afspraken gemaakt worden om dat op een andere locatie te laten plaatsvinden.

Bovenstaande tekst is een verkorte weergave van de zorgvisie in Bethanië en Hospice Ede ‘De Olijftak’.  Klik hier voor de zorgvisie van de organisatie.