Commissie Vrienden van Hospice Ede

De kosten voor de zorg aan onze gasten worden vergoed vanuit de Zorg  Verzekerings Wet of de Wet Langdurige Zorg. Er zijn echter ook kosten die niet vergoed worden. Denk dan aan verblijfskosten en materialen die het comfort in De Olijftak verhogen. Giften en donaties zijn dan ook van harte welkom.

De Commissie Vrienden van Hospice Ede houdt zich bezig met het inzamelen van de bijdragen van onder meer particulieren, kerken, fondsen en bedrijven. Wilt u ons steunen?
Stort uw gift dan op rekening  NL89 INGB 0002 3758 88 onder vermelding van STG Vrienden van Hospice Ede. Hartelijk dank!

De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI),zodat uw gift aftrekbaar is.
KvK nummer 41048193

olijfboom