Home Wat kost het?

Wat kost het?

In de regel worden de zorgkosten van onder andere de huisarts, de apotheek, verzorging, verpleging en begeleiding worden met zorgverzekeraar van de cliënt geregeld.
Daarnaast wordt bij een klein deel van onze cliënten de zorg vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Verblijfskosten

Ook worden er kosten gemaakt voor uw verblijf in Hospice Ede De Olijftak, bijvoorbeeld voor meubilair, voeding, huisvesting, warmte, elektra, verzorgen van het wasgoed ect.  Hiervoor zijn wij genoodzaakt  een eigen bijdrage van € 40,- per dag te vragen. Vaak worden de kosten (of een gedeelte) van deze eigen bijdrage vergoed door de zorgverzekeraar mits er een kostendekkende verzekering is afgesloten. Bij zorgverzekeraars zijn we bekend als "hospice van Stichting Bethanië".
Cliënten met een Wlz indicatie, betalen een eigen bijdragen aan het CAK.