Palliatieve terminale zorg

In Hospice Ede De Olijftak verlenen we palliatieve terminale zorg. Bij deze vorm van zorg staat genezing niet meer voorop. Ons doel is de laatste dagen van onze gasten zo prettig mogelijk invulling te geven, in de nabijheid van familie, vrienden en andere nauw betrokkenen. Daarom is er de mogelijkheid tot logeren voor het netwerk van onze gasten. Wij bieden een gemoedelijk laatste thuis… 

Bij de zorg die we verlenen staat het welbevinden van onze gasten en hun naasten centraal. We gaan dan ook verder dan lichamelijke zorg alleen. Ook psychosociale, pastorale en spirituele aspecten komen desgewenst aan bod. Tevens wordt er complementaire zorg geleverd. Complementaire zorg wordt gezien als aanvullende verpleegkundige zorg, hierbij worden uw zintuigen benut om uw ziektebeleving positief te beïnvloeden. Te denken valt aan het luisteren naar muziek, het gebruik van aromatische oliën  en geven van een hand/ voetmassage.

Het gaat ons om de kwaliteit van leven. Ook als afscheid nemen steeds dichterbij komt.

bosrijke-omgeving