Dit is de website van hospice De Olijftak gevestigd te Ede. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht.

Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Hospice Ede De Olijftak accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door hospice De Olijftak is verstrekt en voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van hospice De Olijftak, wordt verwezen naar de Algemene voorwaarden van hospice De Olijftak die op deze website van toepassing zijn.