Home Team

Team

In De Olijftak is 24 uur per dag en zeven dagen in de week professionele zorg aanwezig. Ons team bestaat uit deskundige verpleegkundigen. Zij worden ondersteund door vrijwilligers, een maatschappelijk werker en waar nodig voor meer externa expertise ingeschakeld. 

Met plaatselijke huisartsen bestaat een intensieve samenwerking. De huisarts blijft verantwoordelijk voor de dagelijkse medische zorg. Cliënten die niet in Ede wonen adviseren wij gebruik te maken van een betrokken huisartsenteam uit Ede waarmee we nauw samenwerken. Dit vanwege het feit dat er in de terminale fase vaak intensief contact met de huisarts nodig is om zo mogelijk comfort te bereiken voor onze cliënten. De praktijk leert dat eigen huisartsen van buiten Ede deze overdracht positief vinden omdat het voor hen moeilijk of onmogelijk is de zorg te geven die ze zouden willen geven in deze fase als gevolg van de afstand tot de cliënt.

Dankzij jarenlange ervaring kan het team zich als geen ander verplaatsen in de bijzondere situatie van de cliënten en hun naasten.