Home Team

Team

In De Olijftak is 24 uur per dag en zeven dagen in de week professionele zorg aanwezig. Ons team bestaat uit palliatief deskundige verpleegkundigen. Zij worden ondersteund door vrijwilligers, een maatschappelijk werker en een fysiotherapeut.

Met plaatselijke huisartsen bestaat een intensieve samenwerking. De huisarts blijft verantwoordelijk voor de dagelijkse medische zorg. Daarnaast kan een beroep gedaan worden op onze Kaderarts Palliatieve Zorg  G. Hartvelt-Faber

Dankzij jarenlange ervaring kan het team zich als geen ander verplaatsen in de bijzondere situatie van de gasten en hun naasten.