Home Team

Team

In Hospice Ede De Olijftak is 24 uur per dag en zeven dagen in de week professionele zorg aanwezig. Ons team bestaat uit deskundige verpleegkundigen. Zij worden ondersteund door vrijwilligers, een maatschappelijk werker en waar nodig wordt externe expertise ingeschakeld. 

Met plaatselijke huisartsen bestaat een intensieve samenwerking. De huisarts blijft verantwoordelijk voor de dagelijkse medische zorg. Cliënten die niet in Ede wonen adviseren wij gebruik te maken van het betrokken huisartsenteam uit Ede waarmee we nauw samenwerken. Dit vanwege het feit dat in de terminale fase vaak intensief contact met de huisarts nodig is om zo mogelijk comfort te bereiken voor onze cliënten. De praktijk leert dat eigen huisartsen van buiten Ede deze overdracht positief vinden; het is voor hen moeilijk of onmogelijk, vanwege de afstand tot de cliënt, de zorg te geven die ze zouden willen geven in deze fase.

Het team van Hospice Ede De Olijftak