Home Nieuws Boeiende jubileumbijeenkomst Hospice Ede De Olijftak

Boeiende jubileumbijeenkomst Hospice Ede De Olijftak

23 maart 2023

Met medewerkers, vrijwilligers, oud-medewerkers en andere belangstellenden, werd woensdag 22 maart stil gestaan bij het 20-jarig jubileum van Hospice Ede De Olijftak.

Bestuurder Willy de Groot blikte in haar toespraak terug op de geschiedenis van het hospice. Twintig jaar geleden werd gestart met twee bedden, het eerste hospice in de gemeente Ede.  Omdat het hospice toenemend in een behoefte voorzag, werd in de loop der jaren het aantal bedden stap voor stap verhoogd. Toen eind 2012 het nieuwe gebouw van Bethanië gereed kwam, kon vanaf dat moment plaats worden geboden aan vijf cliënten in evenzoveel appartementen. Een rustige en zo aangenaam mogelijke plek om te verblijven en te werken. 
Het team van beroepsverpleegkundigen en de ruim dertig enthousiaste en betrokken vrijwilligers werden nadrukkelijk bedankt voor hun toewijding en inzet. Als dank ontvingen zij allen een olijfboompje; een teken van hoop!
 
Aansluitend gaf Dr. Bregje A.A. Huisman een interactieve lezing waarbij de aanwezigen actief betrokken werden en gevraagd werd naar hun mening. Dr. Huisman is werkzaam als anesthesioloog, pijnspecialist, consulent palliatieve zorg en medisch directeur van Hospice Kuria. Recentelijk deed ze onderzoek naar het medicijngebruik bij cliënten in de laatste fase van hun leven en specifiek op het gebruik van bloedverdunners. Zij liet de aanwezigen actief meedoen via Menti.com en mondeling in het nadenken over continueren of (grotendeels) stoppen met medicatie.

Na de pauze werden de vrijwilligers van het hospice bedankt voor hun betrokkenheid en inzet. Een vijftal vrijwilligers werd daarbij nog extra in het zonnetje gezet omdat ze vanaf de start van het hospice, dus al twintig jaar, actief zijn als vrijwilliger.

Aan het einde van het formele deel werd ieder bedankt voor de inbreng en aanwezigheid.
De blik gericht op de toekomst: Zorg?! Gaat door!

 

Terug naar overzicht